Diabetespodotherapeut: gespecialiseerd in de diabetische voet

De helft van alle diabetespatiënten krijgt naarmate hun ziekte vordert last van voetklachten. Als podotherapeut zijn wij, Laura en Ilse, gespecialiseerd in dit type voetproblemen. In mei hebben wij met goed resultaat de tweejarige post-bachelor opleiding tot diabetespodotherapeut afgerond en zodoende mogen wij ons nu specialist noemen op het gebied van de diabetische voet. Vanwege corona heeft de diploma-uitreiking even op zich laten wachten, maar nu zijn we ook de trotse bezitters van het officiële papiertje!

Wat doet een diabetespodotherapeut?

Als podotherapeut helpen wij diabetespatiënten met gerichte voetzorg. Afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de suikerziekte, stellen wij een behandelplan voor de diabetische voeten op. Voetzorg is voor diabetespatiënten ontzettend belangrijk, omdat kleine wondjes die verwaarloosd of niet opgemerkt worden grote gevolgen kunnen hebben. In ernstige gevallen kan het leiden tot amputatie van tenen of zelfs (een deel van) de voet. De post-bachelor opleiding binnen de podotherapie is niet voor niets een volwaardige aanvulling op het HBO-diploma Podotherapie en is voor onze dagelijkse praktijk zeer waardevol. Er zijn immers steeds meer mensen met diabetes. We hebben tijdens de opleiding veel meer kennis opgedaan van de ziekte zelf, de effecten op de voeten en de specifieke behandelingen die wij kunnen uitvoeren.

Als diabetespodotherapeut zijn wij de spil in de voetzorg aan diabetici. Patiënten komen bij ons voor gericht advies en een persoonlijk behandelplan. Dat behandelplan voorziet bijvoorbeeld in podotherapeutische wondzorg, behandelingen door de medisch pedicure of podotherapeutische hulpmiddelen, zoals steunzolen op maat, een teenorthese of nagelbeugel. De voetzorg voor diabetespatiënten is er onder meer op gericht om drukplekken te verminderen en kwetsbare huid te ontzien en zo het risico op wondjes te verkleinen.

De diabetische voet is tijdens onze basisopleiding tot podotherapeut aan bod gekomen, maar nu we deze tweejarige specialisatie hebben gevolgd, merken we hoeveel méér we nu weten over de diabetische voet. Onze kennis over dit onderwerp is enorm verbreed en verdiept. We zijn echt specialisten geworden. De afgelopen twee jaar zijn we intensief bezig geweest met het volgen van colleges door diverse professionals uit het werkveld, het uitwerken van opdrachten, stages lopen en onze thesis schrijven.

Waarom een diabetespodotherapeut?

Hoewel we allebei al het een en ander over het onderwerp wisten, merkten we dat dit slechts een fractie was van de kennis die we nu hebben. Diabetes is een erg complexe ziekte. In het eerste deel van de opleiding doken we voornamelijk de boeken in. Wat houdt diabetes precies in? Wat zijn de verschillende symptomen? Wat gebeurt er met het lichaam en de voeten tijdens de verschillende behandelingen? Als gespecialiseerd diabetespodotherapeut weten wij nu alle ins en outs over de ziekte en over de diverse soorten behandelingen. Daardoor kunnen we onze voetzorg nog beter op de patiënt afstemmen.

Voeten en wondzorg

Als onderdeel van onze opleiding liepen we ook stage. In het ziekenhuis draaiden we mee op de afdeling voor diabetische wondzorg. Het juist behandelen van wonden is voor diabetespatiënten van essentieel belang. Indien een wond niet goed of tijdig verzorgd wordt, kan het zo zijn dat het niet meer geneest. In extreme gevallen kan dit zelfs leiden tot de amputatie van (een deel van) de voet. Als diabetespodotherapeut bestaat ons werk daarom ook grotendeels uit het voorkomen, dan wel spoedig genezen van wondjes op de voeten.

Richtlijnen bij acute voetcomplicaties

Vanzelfsprekend zijn wij als podotherapeuten een van de zorgverleners waarmee mensen met diabetes te maken hebben. Goede onderlinge samenwerking is erg belangrijk, want de gevolgen van het niet (tijdig) bieden van hulp zijn groot. Voor het afronden van onze opleiding onderzochten we of huisartsen (doorgaans het eerste aanspreekpunt van de patiënt) voldoende op de hoogte zijn van de richtlijnen die gelden voor het doorsturen van diabetespatiënten met acute voetcomplicaties. Denk aan ernstige wonden die direct behandeld moeten worden door een tweedelijns behandelaar, zoals een diabetespodotherapeut die in een voetenteam werkt. Uit ons onderzoek bleek dat huisartsen niet altijd volledig op de hoogte waren van de richtlijnen. Hier vloeide het idee uit voort een app te ontwikkelen in de vorm van een beslisboom. In deze beslisboom wordt bij elke diabetische voetcomplicatie aangegeven wat de juiste keuze van behandelen of verwijzen is volgens de nieuwste richtlijnen voor de diabetische voet. Zo’n app zou in de toekomst door huisartsen kunnen worden gebruikt om de richtlijnen omtrent acute wondzorg eenvoudiger toe te passen. Zo zorgen we ervoor dat we als netwerk van zorgverleners naadloos met elkaar samenwerken en gezamenlijk de best mogelijke zorg leveren.

U bent bij ons in goede handen

Met het idee voor de beslisboom-app behaalden we uiteindelijk een mooi cijfer en ons diploma, maar met dit papiertje op zak kijken we er het meest naar uit om mensen met diabetes en voetklachten nog beter mobiel te houden. Als diabetespatiënt bent u bij ons in ieder geval in goede handen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of maak direct een afspraak. Wij staan graag voor u klaar.

Laura

Podotherapeut

Team Heerlen – Hoensbroek

Ilse

Podotherapeut

Team Heerlen – Hoensbroek

U heeft de voetencheck gedaan. Terug naar resultaat