Klanten met orthopedische schoenen van Penders/OIM Voetzorg

Faillissement Penders/OIM Voetzorg.

Sinds 3 maart is het moederbedrijf van Penders/OIM voetzorg, Feeture Voetzorg Holding BV failliet. Penders/OIM Voetzorg had een marktaandeel van 20% en was overwegend werkzaam in de regio van  de zorgverzekeraar CZ en VGZ. Met 240 medewerkers in dienst waren zij de grootste leverancier van Orthopedische Schoenen in Nederland.

Voor onze Hanssen Footcare klanten heeft het faillissement géén gevolgen.

Al onze spreekuren en afspraken gaan door en u bent en blijft gewoon welkom. De levering van uw orthopedische schoenen/hulpmiddelen komt niet in gevaar.

Hanssen Footcare is al meer dan 93 jaar een gezond familiebedrijf met enthousiaste medewerkers.

Echter hebben wij net als alle andere bedrijven uit de branche te maken met dezelfde uitdagingen met name op het gebied van vergoedingen door zorgverzekeraars en personele bezetting. Als oorspronkelijk Limburgse zorgaanbieder hebben wij ieder jaar met alle zorgverzekeraars afstemming over de ontwikkelingen in de markt en het indexeren van de vergoeding voor het behandelen en kwalitatief kunnen blijven vervaardigen van producten voor onze klanten.

De in het zuiden van Nederland prominente zorgverzekeraars CZ en VZG kiezen er helaas voor om al meerdere jaren de vergoedingen niet te indexeren ondanks herhaaldelijk klemmende verzoeken. Het compenseren van kostenstijgingen zoals personeel, grondstoffen en materialen, energie en huisvestiging, transport of ICT  legt een zware last op Hanssen Footcare. Deze bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat we de afgelopen jaren heel kritisch zijn geweest in het kostenluw maken van onze organisatie. Dit heeft er toe geleid dat we een zeer gebalanceerd niveau van medewerkers, locaties en middelen hebben. Alles om het voorbestaan van Hanssen Footcare en de zorg voor onze klanten te kunnen garanderen.

Op een grote toestroom van nieuwe klanten is onze organisatie momenteel helaas niet berekend. Daarbij kan een te grote toestroom van klanten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met slechte vergoedingen ons ook in de problemen brengen. Onze eerste zorg gaat uit naar onze huidige patiëntengroep om deze te kunnen voorzien van adequate zorg.

Wat kan Hanssen Footcare voor u als klant van Penders/OIM Voetzorg betekenen?

We begrijpen dat het faillissement voor u als klant erg vervelend is dat u wellicht vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met een van onze vestigingen en wij zullen dan samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Wij kunnen u dan op een wachtlijst plaatsen waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de urgentie van uw vraag en onze beschikbare capaciteit binnen uw regio.

Samenvattend:

  • Voor onze klanten heeft het faillissement van Penders/OIM Voetzorg géén gevolgen.
  • Neem eerst contact op met uw huidige zorgverzekeraar en vraag naar hun mogelijkheden.
  • Wilt u overstappen naar Hanssen Footcare dan zullen we kijken naar de (on)mogelijkheden en kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen.