Podotherapeutisch onderzoek

Pijnklachten van voet tot rug

Een afwijkende stand van de voeten kan in het hele bewegingsapparaat klachten geven. Ook nek-, rug- of knieklachten kunnen te herleiden zijn naar de stand van de voeten. Daarom beperkt het podotherapeutisch onderzoek zich niet alleen tot voeten en enkels. Uw totale looppatroon wordt onder de loep genomen door middel van een ganganalyse. De podotherapeut kan zo vaststellen of er bijzonderheden in uw loopbeweging zichtbaar zijn waar nader onderzoek naar gedaan moet worden. Ook uw huidige schoenen worden door de podotherapeut goed bekeken. Het slijtagepatroon kan helpen een goed beeld te krijgen van de mogelijke oorzaak van de klachten.

Podotherapeutisch onderzoek

Een podotherapeutisch onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Bij de eerste kennismaking vraagt de podotherapeut naar uw verhaal, de klachten die u ervaart en de voorgeschiedenis van die klachten. Vervolgens zal ze uw voeten inspecteren en onderzoeken of er sprake is van anatomische afwijkingen, verkleuringen of andere bijzonderheden. Uw voeten en enkels worden gecontroleerd op stabiliteit en beweeglijkheid van de gewrichten. De podotherapeut zal testen welke bewegingen voor u gemakkelijk zijn uit te voeren en waar u mogelijk moeite mee heeft. Om de oorzaak van pijnklachten te achterhalen, kan het onderzoek nog worden toegespitst op specifieke bewegingen die de pijnklachten veroorzaken. Als u klachten heeft aan knieën, heupen of rug, dan wordt het onderzoek hierop uitgebreid.

Podoscopie

Tijdens het podotherapeutisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een podoscoop. Een podoscoop is een voetspiegel van glas (zie foto). Als u op de glasplaat staat, kan de podotherapeut de drukverdeling aan de onderkant van de voeten goed bekijken en beoordelen via deze spiegel. Er zijn verschillende mogelijkheden om drukmetingen uit te voeren. De voetdruk kan ook in kaart worden gebracht met behulp van een blauwdruk, een schuimafdruk of een elektronische meting.

Diagnose en behandelplan

Op basis van uw verhaal, de klachten en de resultaten van het onderzoek stelt de podotherapeut een diagnose. Ze licht de bevindingen toe en geeft uitleg over de (vermoedelijke) herkomst van de klachten. Ook bespreekt ze met u het behandelplan, de verwachte duur van de behandelingen en het beoogde resultaat.

Vrij toegankelijk

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om naar de podotherapeut te gaan.

Zere voeten? Ga naar de podotherapeut!

De beroepsvereniging van podotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), vraagt met dit filmpje aandacht voor voeten.

In Heerlen en Hoensbroek

Voor podotherapie kunt u terecht bij onze vestigingen in de regio Heerlen-Hoensbroek. In andere regio’s werken wij samen met podotherapeuten in de buurt.