Vergoeding bij diabetes voor voetzorg

Sinds 2015 wordt voetzorg voor diabetici door pedicures niet automatisch meer vergoed door zorgverzekeraars. Om voor vergoeding bij diabetes in aanmerking te komen, heeft u een zorgprofiel en een behandelplan nodig. Een zorgprofiel wordt bepaald door uw huisarts, diabetesverpleegkundige, internist of podotherapeut; een behandelplan moet opgesteld zijn door een podotherapeut. Ga dus voor uw eigen situatie na of u dit heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan kan een podotherapeut het alsnog voor u opstellen.

Vergoeding bij diabetes op basis van zorgprofiel

Uw persoonlijke zorgprofiel wordt bepaald aan de hand van het risico dat u loopt op wonden, slechte genezing ervan, en het risico op amputatie. Waar voorheen uw SIMM’s classificatie leidend was voor vergoeding vanuit de basisverzekering, is dat nu uw zorgprofiel. Voor de verschillende zorgprofielen wordt de volgende zorg vergoed:

  • Zorgprofiel 1: gericht voetonderzoek
  • Zorgprofiel 2: gericht voetonderzoek, controleconsult en/of instrumentele behandelingen
  • Zorgprofiel 3: gericht voetonderzoek, controleconsult en instrumentele behandelingen
  • Zorgprofiel 4: gericht voetonderzoek, controleconsulten en instrumentele behandelingen, evt. wondzorg (korter dan 2 weken)
  • Eventueel aanvullende zorg: drukverdelende therapieën, wondzorg

Heeft u zorgprofiel 2 of hoger, dan wordt uw specialistische voetzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Bij zorgprofiel 0 en 1 heeft u een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. De dekking van de diverse aanvullende verzekeringen verschilt per zorgverzekeraar. Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl of raadpleeg het overzicht vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Podotherapeut centraal in voetzorg voor diabetici

Per zorgprofiel krijgt de podotherapeut een door de zorgverzekeraar vastgesteld bedrag voor het gehele behandeltraject. In het persoonlijk behandelplan wordt beschreven waar dit bedrag aan besteed wordt (zowel podotherapeutische zorg als pedicurebehandelingen). Hierdoor bent u verzekerd van doelmatige voetzorg op maat, waarbij de oorzaken van risicofactoren worden weggenomen en het aantal voetbehandelingen individueel wordt bepaald. De podotherapeut stemt het plan af met huisarts en pedicure en houdt uw medisch dossier met betrekking tot diabetische voetzorg bij.

Declareren van voetzorgkosten

U ontvangt geen rekeningen (meer) voor de in het behandelplan beschreven voetzorg en hoeft dus niets zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. De voetzorg (waarvoor vaste vergoedingen gelden) wordt door de podotherapeut rechtstreeks bij de zorverzekeraar gedeclareerd. Voor dit diabetes voetonderzoek door de podotherapeut heeft u een (digitale) verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Medisch noodzakelijke zorg

Let op: de basisverzekering vergoedt alleen de medisch noodzakelijk zorg. Cosmetische zorg dekt de verzekering niet en kan door de pedicure extra in rekening worden gebracht.

Podotherapie bij diabetes

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een behandelplan van de podotherapeut nodig.

Aanvullende verzekeringen

In dit overzicht is samengevat welke voetzorg vergoed wordt door de verschillende aanvullende verzekeringen.

Vergoedingen podotherapie 2023

Maakt u ook gebruik van podotherapie? Vergelijk de vergoedingen en voorwaarden op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.