Voetonderzoek diabetes

Preventieve voetzorg voor diabetici

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen. Dit komt door veranderingen die kunnen optreden in de doorbloeding, aan de zenuwen en in de beweeglijkheid van de gewrichten. Bent u diabetespatiënt, dan is de podotherapeut uw belangrijkste hulpverlener en centrale aanspreekpunt voor voetzorg. Om voor vergoeding van voetzorg in aanmerking te komen, heeft u een zorgprofiel nodig (vastgesteld door huisarts of diabetesverpleegkundige) en een behandelplan dat opgesteld is door een podotherapeut. Het behandelplan omvat alle voetzorg, ook die door (medisch) pedicures.Voor het diabetes-voetonderzoek door de podotherapeut heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Jaarlijkse voetcontrole bij de huisarts

Eens per jaar wordt in de huisartsenpraktijk een voetcontrole uitgevoerd, inclusief screening op risicofactoren. Dit gebeurt meestal door de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige.  Tijdens de voetcontrole wordt gekeken naar doorbloeding, gevoel in de voet en aanwezige drukpunten (zoals eeltvorming). Op basis van de bevindingen wordt een zorgprofiel vastgesteld. De verschillende zorgprofielen lopen op van 0 t/m 4, waarbij 0 staat voor weinig, en 4 voor de meeste riscofactoren, zoals slechte doorbloeding en minder gevoel. Afhankelijk van het zorgprofiel zal de huisarts doorverwijzen naar een podotherapeut voor het opstellen van een behandelplan. Aan de hand van het zorgprofiel wordt bepaald hoe frequent voetonderzoek of controle nodig is. Mogelijk zijn er ook een aantal voetbehandelingen per jaar nodig. De voetbehandelingen vinden meestal plaats bij een medisch pedicure of pedicure met diabetes-aantekening, in samenspraak met de podotherapeut.

Uitgebreid voetonderzoek diabetes door de podotherapeut

Het diabetisch voetonderzoek door de podotherapeut gaat verder dan de screening door praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Voeten en bewegingsapparaat worden uitgebreid onderzocht. Voor een oppervlakkige gevoelstest gebruikt de podotherapeut een monofilament, een dun staafje dat op verschillende plaatsen met de punt tegen de voetzool gedrukt wordt. Bij deze test geeft u met gesloten ogen aan of u iets voelt. Om het gevoel dieper in de voet te testen, wordt een stemvork gebruikt. Daarnaast wordt de doorbloeding in de voeten gecontroleerd en worden temperatuurverschillen in en op de voeten gemeten. Ook bekijkt de podotherapeut de huid, tenen en nagels nauwkeurig. Het is mogelijk dat u een verhoogd risico heeft op drukplekken of infecties door bijvoorbeeld een standafwijking van voet, tenen of nagels.

Een totaalbeeld van beweging

De podotherapeut kijkt naar het gehele bewegingssysteem, van voet, knie, heup en rug tot de nek. De gewrichten worden gecontroleerd op stabiliteit en beweeglijkheid en het looppatroon geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de afwikkeling van de voet en de drukverdeling onder de voet. Zo ontstaat er een beeld van het risico op ontstaan van drukplekken. Om drukplekken te voorkomen, controleert de podotherapeut ook of schoeisel voldoende ruimte biedt. Slijtage aan schoeisel geeft vaak aan waar de (potentiële) pijnpunten zitten. Mochten er aanpassingen aan uw schoenen nodig zijn, dan kan de podotherapeut doorverwijzen naar een orthopedisch schoentechnicus.

Behandelplan

Op basis van het door de huisarts of diabetesverpleegkundige vastgestelde zorgprofiel plus de resultaten van het uitgebreide voetonderzoek, wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke podotherapeutische zorg en pedicurebehandelingen in het betreffende jaar (een jaar vooruit gepland) noodzakelijk zijn op basis van het ziektebeeld. Hierdoor bent u verzekerd van doelmatige voetzorg op maat, waarbij de oorzaken van risicofactoren worden weggenomen en het aantal voetbehandelingen individueel wordt bepaald. De podotherapeut stemt het plan af met behandelend arts en pedicure en houdt uw medisch dossier met betrekking tot diabetische voetzorg bij. Het behandelplan wordt ieder jaar opnieuw geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Alert blijven

Een of twee keer per jaar vindt een podotherapeutische controle plaats, waarbij de resultaten van het behandelplan worden geëvalueerd en indien nodig het plan wordt bijgesteld. Verder adviseert de podotherapeut over adequaat schoeisel en over de beste verzorging van de voeten. Het is heel belangrijk om de voeten dagelijks te controleren, zodat wondjes en drukpunten tijdig gesignaleerd worden.

Voetzorg bij diabetes samengevat

In onderstaand overzicht ziet u in één oogopslag hoe voetzorg bij diabetes geregeld is, wie deze zorg verleent en of deze vergoed wordt. Kies uw Simms-classificatie en vervolgens (indien relevant) uw zorgprofiel.

1
1

De Sims-classificatie geeft aan hoe groot het risico is op de verwondingen aan uw voeten. Bij Sims 0 is er geen verhoogd risico, bij Sims 3 is dat risico groot. Om de Sims-classificatie te bepalen, wordt door de bevoegde zorgverlener een protocol gevolgd. Ieder jaar wordt u w Sims-classificatie opnieuw vastgesteld.

Selecteer welke Sims-classificatie voor u van toepassing is.

1
1

Uw zorgprofiel wordt bepaald door de podotherapeut, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner. Om het behandelplan te bepalen, verricht de podotherapeut specifiek diabetisch voetonderzoek volgens protocol. Ieder jaar wordt uw zorgprofiel opnieuw vastgesteld.

Selecteer welke Zorgprofiel voor u van toepassing is.

1
1

Voetzorg door een (medisch) pedicure wordt niet vergoed.

1
1

De medisch noodzakelijke voetbehandelingen worden meestal uitgevoerd door de medisch pedicure of pedicure met diabetes-aantekening. De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk voor het totaalplan van uw persoonlijke voetzorg. Verzorgende of cosmetische voetzorg wordt niet vergoed.

In Heerlen en Hoensbroek

Voor podotherapie kunt u terecht bij onze vestigingen in Heerlen en Hoensbroek. In andere regio’s werken wij samen met podotherapeuten in de buurt.

Vergoedingen voetzorg bij diabetes

Meer weten over de zorgprofielen en de bijbehorende voetzorg en vergoedingen door zorgverzekeraars?