Onze bijdrage aan een gezonde wereld

Wij zetten ons in voor een ‘clean proces’. Dit betekent van begin tot eind een verantwoord productieproces, waarbij de herkomst van gebruikte grondstoffen en halffabricaten traceerbaar is. Wij gebruiken zoveel mogelijk natuurvriendelijke materialen en grondstoffen. Door de gehele organisatie zetten de mensen van Hanssen Footcare zich in om verspilling te voorkomen. Onder andere door energie- en afvalbesparende maatregelen, vermindering van transportbewegingen en hergebruik van afval.

Liliane Fonds

Dagelijks zien wij hier in Nederland mensen wiens bewegingsvrijheid beperkt wordt door voetproblemen. In andere landen is deze zorg vaak niet vanzelfsprekend. Onze drijfveer is om mensen te helpen mobiel te blijven en zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Met deze motivatie ondersteunen wij ook het werk van het Liliane Fonds. Via het Liliane Fonds helpen wij 90 kinderen met een beperking, zodat ook zij een iets beter leven krijgen. Het project loopt in India en richt zich op het verbeteren van de gezondheid, scholing en maatschappelijke participatie van deze kinderen.

Meer info: www.lilianefonds.nl

Tweede leven voor pasfolies

Tijdens het aanmeten van orthopedische maatschoenen wordt gebruik gemaakt van zogenoemde pasfolies: een passchoen van doorzichtig plastic. De orthopedisch schoentechnicus kan dan goed zien hoe de voet in de vorm past en op welke plekken te veel of te weinig ruimte zit. Nadat de correcties doorgevoerd zijn, is de passchoen niet meer nodig. In plaats van ze als afval af te voeren, gaan de pasfolies in Haarlem naar de stichting Mooizooi, die ze creatief hergebruikt.

Meer info: www.mooizooi.nl