Veelgestelde vragen over vergoedingen

Dit zijn de meestgestelde vragen van onze klanten over vergoedingen door de zorgverzekering. We hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat.

Hoeveel paar orthopedische schoenen mag ik bestellen?

Om te beginnen 1 paar. Voor mensen ouder dan 16 jaar geldt: bent u tevreden over het eerste paar, dan mag u na 3 maanden een reservepaar (ook wel wisselpaar genoemd) bestellen. Het reservepaar wordt gemaakt op dezelfde, speciaal voor uw voeten vervaardigde leest en heeft dus dezelfde pasvorm als uw eerste paar. Zo kunt u regelmatig wisselen, wat beter is voor uw voeten en voor de schoenen. Wanneer u daarna een volgend paar maatschoenen mag bestellen, is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeraars hanteren verschillende gebruikstermijnen. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars gaan er veelal vanuit dat u altijd minimaal (maar ook maximaal) de beschikking heeft over 2 paar goed passende en functionele schoenen.

Hoe vaak mag ik nieuwe schoenen?

Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld genomen eenmaal per jaar nieuwe orthopedische maatschoenen. Krijgt u voor het eerst schoenen op maat, dan mag u na 3 maanden een tweede paar uitzoeken. Wanneer u daarna een volgend paar maatschoenen mag bestellen, is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeraars hanteren verschillende gebruikstermijnen. Voor kinderen onder de 16 jaar kan dat 9 maanden zijn en voor volwassenen 12, 15 of 18 maanden. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact met ons op.

Wat krijg ik vergoed voor steunzolen?

Maatvoetbedden/ steunzolen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende verzekeringen dekken wel (grotendeels) de kosten voor maatvoetbedden. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Of een aanvullende verzekering voor u rendabel is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Heeft u nog meer zorg nodig, dan zijn de kosten voor een aanvullende verzekering sneller ’terugverdiend’.  U kunt er ook voor kiezen om steunzolen zelf te betalen.

Heb ik een verwijzing nodig?

Voor orthopedisch schoeisel heeft u een verwijzing nodig van uw medisch specialist, zoals een revalidatiearts, orthopeed of reumatoloog. De verwijzing is alleen noodzakelijk bij de eerste keer dat u orthopedische schoenen laat aanmeten. Bij vervolgparen hoeft dit niet opnieuw. Voor voetbedden/ steunzolen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Moet ik maatschoenen eerst zelf betalen of betaalt mijn zorgverzekeraar aan jullie?

Dat is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Bij aflevering wordt alleen de eigen bijdrage voor maatschoenen in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur per e-mail of per post. De overige kosten declareert Hanssen Footcare rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  2. Bij aflevering hoeft u niets te betalen. Hanssen Footcare declareert alle kosten bij uw zorgverzekeraar en deze verrekent met u de eigen bijdrage.

Let op: maatschoenen gaan ten koste van uw eigen risico als dat nog niet verbruikt is.

Moet ik steunzolen eerst zelf betalen of betaalt mijn zorgverzekeraar aan jullie?

Dat ligt eraan wie de steunzolen aangemeten heeft:

  • Zijn uw steunzolen aangemeten door de orthopedisch schoentechnoloog? Dan ontvangt u hiervoor na aflevering een factuur per e-mail of per post. Als uw aanvullende verzekering maatvoetbedden vergoedt, kunt u de kosten vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het consult van orthopedisch schoentechnoloog, plus het aanmeten en op maat maken van de voetbedden, vormen samen een diagnose-behandel-combinatie. Hier staat in totaal één bedrag voor, dat u terugziet op de factuur. Ook de onderdelen die binnen de diagnose-behandel-combinatie vallen, worden gespecificeerd op de factuur.

Worden orthopedische voorzieningen aan mijn gewone confectieschoenen vergoed?

Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is de aankoop van de confectieschoenen voor uw eigen rekening. De orthopedische aanpassingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Worden verbandschoenen vergoed?

Verbandschoenen worden geheel vergoed. Indien ze uitgevoerd moeten worden met orthopedische voetbedden, zijn deze voetbedden mogelijk gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Raadpleeg hiervoor uw aanvullende verzekering. Voor verbandschoenen geldt geen eigen bijdrage.

Worden werkschoenen vergoed?

Indien u specifiek voor uw werk schoenen nodig heeft, dan kunnen deze vergoed worden door het UWV. Het is van belang dat u een indicatie heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en dat u al eens schoenen heeft verkregen via uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de website van het UWV. Of vraag het uw huidige behandelaar.

Zijn kosten fiscaal aftrekbaar?

Als u ziektekosten heeft die boven een bepaalde drempel komen dan zijn deze fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst bij specifieke zorgkosten. Het is altijd mogelijk dat in de loop van het jaar de overheid en/of de zorgverzekeraar wijzigingen aanbrengen. Aan deze informatie kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

Uw verzekering

Uw persoonlijke verzekeringsvoorwaarden staan in uw zorgpolis. Deze heeft u van uw zorgverzekeraar gekregen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Bovenaan deze pagina vindt u de links naar hun websites.

Vergoedingen orthopedische schoenen

Zorgverzekeringen en vergoedingen 2024

Er zijn steeds meer verschillen in vergoedingen en de manier waarop u voor vergoeding in aanmerking komt. De belangrijkste verschillen tussen zorgverzekeringen vindt u in dit overzicht.

Meer weten?

Maak een afspraak met een van onze schoenspecialisten. Zij geven u een advies op maat.