Samenwerking tussen voetspecialisten | blog

Samenwerking in voetzorg

De zorg voor voeten is een aandachtspunt bij veel ziektebeelden. Het bekendste voorbeeld is wel diabetes. Mensen met diabetes moeten erg alert zijn op wondjes aan hun voeten. Doordat ze de pijn niet voelen vanwege aantasting van de zenuwbanen, bestaat het risico dat ze het ontstaan van wondjes niet opmerken en deze gaan ontsteken. Met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk dat alle voetzorg door de diverse hulpverleners naadloos op elkaar aansluit. Daar maak ik me al sinds jaar en dag sterk voor, en dat blijft belangrijk.

Betrokkenheid van de medisch specialist

In een voetzorgtraject spelen diverse hulpverleners een rol. De patiënt komt meestal via een doorverwijzing van de huisarts bij een medisch specialist terecht. Vaak is dat een orthopedisch chirurg of een revalidatiearts. Soms ook een reumatoloog. In de loop van de behandeling wordt bepaald welke specifieke voetzorg voor de patiënt noodzakelijk is. En dan kom ik in beeld.

Betrokkenheid van de orthopedisch schoentechnicus

Ik schuif bijvoorbeeld regelmatig aan bij de spreekuren van orthopedisch chirurg Wieske Beertema, in het Zuyderland MC in Heerlen. Wij informeren dan samen de patiënt in één keer over het medisch voorschrift en een geschikte schoenoplossing. We schetsen de mogelijkheden en nemen samen met de patiënt een beslissing over de behandeling. Dat werkt heel prettig.

Betrokkenheid van de podotherapeut

Tijdens de spreekuren vertegenwoordig ik ook de podotherapeut. Veel patiënten zijn vanwege hun ziektebeeld ook onder behandeling van een podotherapeut en een medisch pedicure. Alle informatie over de voortgang en effectiviteit van de behandelingen kunnen we dan direct delen en evalueren met de medisch specialist. Des te sneller en effectiever worden patiënten geholpen.

Betrokkenheid van de patiënt

Soms heeft een patiënt het moeilijk met de schoentechnische oplossing die we voorstellen. Dan geven we de patiënt de tijd om er nog eens rustig over na te denken. Of we gaan voor een middenweg. Echter, zo’n compromis mag de patiënt nooit schaden. Daarover geven we dan ook heldere uitleg. Als je de patiënt meeneemt in de overwegingen, kom je tot een gezamenlijke beslissing over het behandeltraject. Het is essentieel om de verwachtingen van je patiënt boven water te halen. Als de schoenoplossing hieraan voldoet, dan is het doel bereikt.

Multidisciplinair werkt

Doordat we binnen Hanssen Footcare de verschillende voetzorgdisciplines van orthopedische schoentechniek en medisch pedicure combineren, is de zorg goed op elkaar afgestemd. En door de korte lijnen met de medisch specialisten in de verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra, realiseer je een behandeltraject waarin alle voetzorg optimaal op elkaar is afgestemd. Fijn voor de patiënt en efficiënt voor alle betrokken voetspecialisten.

Leon medische sandalen

Léon

Vestigingsmanager en orthopedisch schoentechnicus

Team Heerlen – Hoensbroek

Meer weten over onze werkwijze?

Voor advies of meer informatie kunt u altijd contact opnemen. Bel de dichtstbijzijnde vestiging of stuur ons een e-mail.