Overstappen naar Hanssen Footcare

Overstappen naar Hanssen Footcare.

We krijgen steeds vaker de vraag of klanten, met orthopedische schoenen die geleverd zijn door een collega orthopedische schoenmaker, naar ons kunnen overstappen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. In dit artikel kunt u lezen wat wij voor u als klant met al orthopedische schoenen kunnen betekenen.

Hanssen Footcare is al meer dan 93 jaar een gezond familiebedrijf met enthousiaste medewerkers.

Net als alle andere bedrijven uit de branche hebben wij te maken met uitdagingen met name op het gebied van vergoedingen door zorgverzekeraars en personele bezetting. Als oorspronkelijk Limburgse zorgaanbieder hebben wij ieder jaar met alle zorgverzekeraars afstemming over de ontwikkelingen in de markt en het indexeren van de vergoeding voor het behandelen. Dit om kwalitatieve hoogwaardige voorzieningen te kunnen blijven maken.

De in het zuiden van Nederland prominente zorgverzekeraars CZ en VZG kiezen er helaas voor om al meerdere jaren de vergoedingen niet of nauwelijks te indexeren. Zelfs na herhaaldelijk klemmende verzoeken. Het compenseren van kostenstijgingen zoals personeel, grondstoffen en materialen, energie en huisvestiging, transport of ICT  legt een zware last op ons bedrijf. Deze bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat we de afgelopen jaren heel kritisch zijn geweest in het kostenluw maken van onze organisatie. Dit heeft er toe geleid dat we een zeer gebalanceerd niveau van medewerkers, locaties en middelen hebben. Alles om het voorbestaan van ons mooie familie bedrijf en de zorg voor onze bestaande klanten te kunnen blijven garanderen.

Op een (grote) toestroom van overstappende klanten zijn wij momenteel helaas niet berekend. Daarbij kan een te grote toestroom van klanten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met “slechte” vergoedingen ons ook in de (financiële) problemen brengen. Onze eerste zorg gaat uit naar onze huidige klantengroep en zij die voor het eerst in hun leven een orthopedische voorziening nodig. We willen garanderen dat deze groepen worden voorzien van adequate zorg ook op de lange termijn.

Wat kan Hanssen Footcare betekenen voor klanten die voor het eerst een nieuwe orthopedische voorziening krijgen?

Wordt u door een medisch specialist (bijvoorbeeld orthopedisch chirurg, revalidatie arts, internist, dermatoloog) naar ons doorverwezen en heeft u nog nooit eerder gebruik gemaakt van orthopedische schoenen? Dan bent u van harte welkom. We zullen dan voor u een afspraak maken met een van onze orthopedisch schoentechnici. Via ons contactformulier maakt u eenvoudig een afspraak.

Wat kan Hanssen Footcare voor u als klant van een collega schoenmaker betekenen?

We begrijpen dat u in sommige gevallen naar ons wilt overstappen. U kunt altijd contact opnemen met een van onze vestigingen en wij zullen dan samen kijken naar de (on)mogelijkheden. Eventueel kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de urgentie van uw vraag en onze beschikbare capaciteit binnen uw regio.

Samenvattend:

  • Klanten die worden verwezen door een medisch specialist voor een eerste orthopedische maatvoorziening zijn en blijven gewoon welkom.
  • Helaas kunnen we niet automatisch iedere klant van een collega schoenmaker aannemen.
  • Wilt u overstappen naar Hanssen Footcare dan zullen we kijken naar de (on)mogelijkheden en kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen. Neem contact met ons op via het contactformulier.